Rakenne-
suunnittelu

Tarjoamme kokonaisvaltaista betonirakennesuunnittelua sekä niihin liittyvien rakenteiden suunnittelua erilaisiin rakennushankkeisiin. Erityisosaamisemme löytyy kustannustehokkaasta suunnittelusta.

Teemme rakennetarkasteluja jo suunniteltuihin kohteisiin ja optimoimme suunnitelmat tarpeen mukaan hiilidioksidipäästöjen ja kustannusten minimoimiseksi.

Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä suunnitteluumme. Asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella tehty NPS mittaustulos on jopa 85 (1/2024)

Suunnittelun optimointi

tuo säästöä sinulle ja ympäristölle

Hyvin suunniteltu on vasta puoleksi tehty. Onneksi. Suurin osa kustannuksista lyödään lukkoon jo suunnittelupöydällä, joten tehtyihin suunnitelmiin on aina syytä suhtautua kriittisesti. Mikäli rakenteiden optimointi, tuotantotekninen toteutus, oleellisten rakenteiden elementointi tai vaikkapa kuitubetonin hyödyntäminen on jäänyt miettimättä, toteutus tulee olemaan kallista, hidasta ja luontoa kuormittavaa.

Meillä suunnittelun ja tuotannon toimiva yhteistyö varmistaa sen, että suunnittelun lähtökohtana on aina kustannustehokkaat ja toteutuskelpoiset rakenteet, joiden vaikutus ympäristöllemme on huomioitu. Tarkistamme kaikista kohteistamme optimoinnin mahdollisuuden ennen tuotantovaihetta, oli kohde sitten meidän tai jonkun muun suunnittelutoimiston suunnittelema. Mikäli säästöpotentiaalia ilmenee, tarjoamme asiakkaallemme mahdollisuuden rakenteiden optimoinnille ennen toteutusta.

Suunnitelmien optimoinnissa selvitetään esimerkiksi onko:

  • rakenteet tuotantoteknisesti sopivat?
  • rakenteiden mitoitus tehty tehokkaimmilla menetelmillä?
  • betonin lujuus- ja rasitusluokat optimoitu?
  • teräsmäärät ja asennustekniikka optimoitu?
  • rakenteiden vahvuudet optimoitu?
  • mahdollista käyttää kuitubetonia?
  • paalumäärä optimoitu?

Tarkastelun myötä päästään jopa 10-30% kustannussäästöihin materiaalin ja työn osalta. Varsinainen työmaalla tehtävä työ saattaa supistua jopa 50%. Kun säästöpotentiaalia löytyy, uudelleensuunnittelua ei kannata arkailla. Useimmiten hyödyt ovat moninkertaisia suunnittelun lisäkustannuksiin verrattuna.

Lue kehitysjohtajamme Marko Liukon artikkeli betonirakentamisen ylimitoittamisesta.

Monipuolinen

osaaminen

miksi suunnittelu

meiltä?

FISE | vaativien betonirakenteiden pätevyydet

 Tuotannollinen näkökulma


➯ Kustannustehokkuus
➯ Kokonaistaloudellisuus

lisäarvon tuottaminen asiakkaalle


➯ Joustava toimitussisältö
➯ Olemassa olevien suunnitelmien optimointi ennen toteutusta (uudelleensuunnittelu)
➯ Tuotannollinen osaaminen mukana suunnittelussa

Rakenteiden urakoinnilla tai ilman

Tietomallipohjainen suunnittelu


➯ 3d / havainnollistavat ja helppolukuiset suunnitelmat
➯ Tekla Structures, Robot Structural Analysis

VASTUULLISUUS YMPÄRISTÖASIOISSA


➯ Päästövaikutusten minimointi rakenteiden optimoinnin kautta
➯ Ympäristöjärjestelmä

Referenssejä

Lisäksi suunnittelijamme ovat olleet merkittävässä rooleissa mm. seuraavien hankkeiden rakennesuunnittelu- ja valvontatehtävissä:

harri.v2

harri vänttilä

Suunnittelupäällikkö

FISE Betonirakenteiden suunnittelu, Vaativat betonirakenteet

040 559 0893
harri.vanttila@anfra.fi

ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi

Onko uusi hanke tulossa? Mietityttääkö projektissasi jokin asia? Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ovat yhteydessä.