Tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä nimi:

Marika Vänttilä
Yritys: Anfra Oy
Y-tunnus: 2679234-1
Linnunrata 14
90440 Kempele

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö/yritys:

Marika Vänttilä
044 758 3385
marika.vanttila@anfra.fi

3.Rekisterin nimi

Anfra Oy henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Anfra Oy markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.

4.Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksienhallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteenylläpitoon, markkinointiin sekä kehittämiseen.

5.Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Sähköpostit on kerätty verkkosivulomakkeelta, yhteydenotosta tai muusta kanssakäymisestä.

6.Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Osoite ja Nimi.

7.Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävänsopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lainsallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalunavulla.

9.Tietosuojaseloste

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueenulkopuolelle. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksenkäyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:ntai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10.Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjäntietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaainternet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaankävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisenkävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11.Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12.Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin ontalletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioistavastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Yhteystiedot

Anfra Oy (Y-tunnus: 2679234-1) Kempele
Tietosuojaan liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavastaava Marika Vänttilä.
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen marika.vanttila@anfra.fi

Jätä yhteystietosi

Onko uusi hanke tulossa? Mietityttääkö projektissasi jokin asia? Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ovat yhteydessä.