ANFRA

concreting the future

Infrastrukturens

framtid

Anfra är en komplett betong- och infrastrukturentreprenör med verksamhet i hela Finland och norra Sverige. Vår kärnkompetens är platsbyggda betongkonstruktioner, strukturell design och infrastrukturbyggande för industri-, företags- och offentliga projekt. Vi har specialiserat oss på transformatorstationer, infrastruktur för vindkraftverk och skyddsrum.

Vår framgång bygger på effektiviteten i våra arbetsmetoder och vår logistik, kombinationen av planering och genomförande samt modet att djärvt förnya byggsektorn. Vi är verksamma i hela Finland och även i norra Sverige.

Våra åtgärder grundar sig på följande ledningssystem: ISO 9001 -kvalitetsledningssystem, ISO 14001 -miljöledningssystem, och ISO 45001 -arbetsmiljöledningssystem.

Vår verksamhet

INDUSTRI

Industriella betongkonstruktioner och infrastruktur

infrarakentaminen infra maarakentaminen

Infra

Jord- och anläggningsarbeten och andra anläggningsarbeten

infrarakentaminen infra tuulivoima

ENERGI

Kraftverk, sol- och vindkraftverk

A-perustus-toimitilarakentaminen

lokaler

Hallar och kommersiella byggnader

rakennesuunnittelu a-perustus

Offentliga
projekt

Förskolor, skolor och vårdinrättningar

betonirakentaminen asuntorakentaminen

bostäder

Ett brett utbud av tjänster för husbyggare

Vatten-
projekt

Reservoarer, dammar, vattentäta betongkonstruktioner

bro-
projekt

Mångsidig tjänst för brobyggande

Vår specialitet

INDUSTRI

Industriella betongkonstruktioner och infrastruktur

Referenser

Senaste nyheter

Sillanrakentajia tarvitaan

Viime vuonna päätimme iskeä siltarakentamiseen. Kyseessä on kieltämättä valtaisalla pykäläviidakolla vallattu, mutta mielenkiintoinen ala.

Läs mer