Omexom har gett Anfra uppdrag om en stor byggentreprenad och arkitekt-/konstruktionplanering

22.6.2023

Omexom har gett Anfra uppdrag om en stor byggentreprenad och arkitekt-/konstruktionplanering

Anfra Oy och Omexom har tecknat avtal om ett eldistributionsprojekt i Uleåborg. Anfra Oy kommer att ansvara för den arkitektoniska och strukturella utformningen av projektet samt för byggnadsarbetena. Anfra kommer också att ansvara för övervakningen av projektet. Kontraktet kommer att stärka orderboken i norr vid sidan av de pågående industriprojekten.

Kontraktet omfattar byggnation av en transformatorstation med markarbeten och sex distributionsstationer, exklusive vatten, avlop och el-arbeten. Den strukturella utformningen av platsen är på god väg och de faktiska arbetena på platsen kommer att inledas i juni 2023. Den totala golvytan för de byggnader som ingår i kontraktet är cirka 2820 m2 och arbetena är planerade att slutföras i början av 2024. 

Kontraktet är en del av ett större projekt som Omexom och Eitech genomför för Aurora Infrastructure Oy. Aurora ansvarar för distributionen av el till slutkunden. Även i detta projekt var Anfra involverat redan i anbudsskedet för att kunna erbjuda sin bästa expertis. Själva transformatorstationsbyggnaden kommer att vara en betongkonstruktion med en ram av pelarbalkar och armerade betongelement. 

Konstruktionslösningarna övervägdes i ett tidigt skede. "Detta har en betydande inverkan på kostnaden, tidsplanen och koldioxidutsläppen för anläggningen", säger den ansvriga konstruktören för anläggningen, Matti Simonen från Anfra. 

Samarbetet med Omexom inleddes för flera år sedan. Omexoms byggledare, som har varit involverad i flera samarbetsprojekt Seppo Yli-Renko en gång sagt att "Pojkarna kommer att reda ut det".

"Yttrandet har sannolikt spelat en roll vid ingåendet av detta avtal", VD för Anfra Tomi Puoskari smak.

 

För mer information:

Tomi Puoskari, verkställande direktör, Anfra Oy, tel. 040 846 1974

För mer information om samarbetet och ämnet, se länkarna nedan.

https://anfra.fi/kylla-pojat-klaaraa-taman-homman/

https://anfra.fi/sahkoasemat/

Lisää:

Sillanrakentajia tarvitaan

Viime vuonna päätimme iskeä siltarakentamiseen. Kyseessä on kieltämättä valtaisalla pykäläviidakolla vallattu, mutta mielenkiintoinen ala.

Ympäristömme arvoinen?

Tämä tarina on varmasti monille tuttu. Usein huomaa, että sen, minkä jättää huomioimatta tai laiminlyö, sen edestään löytää.

Anfra Oy och Stora Enso tecknar avtal om en ny kartongfabrik

Anfra Oy och Stora Enso har tecknat avtal om lokal gjutning och prefabricering av träförädlings- och kraftverksområdena i samband med miljardinvesteringen i Stora Ensos Uleåborgsfabrik. Det rör sig om cirka 10 000 - 12 000 kubikmeter betong, varav den största enskilda gjutningen är 1 800 kubikmeter.

Ⓒ 2023 ANFRA