steg in

i framtiden för
infrastrukturbyggande

Anfra är ett effektivt, ungdomligt och växande toppföretag inom betong- och infrastrukturbyggande.

Vi skapar grunderna

för en bättre konstruktion

Anfra Oy är ett företag som grundades 2015 och som hjälper byggare med alla aspekter av gjutning på plats och relaterad konstruktion. Vår framgång bygger på effektiviteten i våra arbetsmetoder och vår logistik, kombinationen av design och utförande samt modet att djärvt förnya byggbranschen.
Vår öppna inställning beror åtminstone delvis på att vår personal är ung. I genomsnitt är vi 30-åringar som vill lyckas och utveckla byggbranschen.

Vårt uppdrag är att tillhandahålla högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster genom effektivare arbetsmetoder och planer. Vår vision är att Anfra ska vara Nordens bästa infrastruktur- och betongföretag.

Anfra har vuxit snabbt, eftersom vår omsättning har ökat med stormsteg sedan året då vi grundades till 38 miljoner euro. Företaget har sitt ursprung i Uleåborg, men är numera verksamt i hela Finland.

Anfra var tidigare känd som A-Perustus. Namnet ändrades för att bättre återspegla vår nuvarande verksamhet.

en värld av värderingar

Vårt arbete bygger på värderingar som är roliga, öppna, bestämda och omsorgsfulla. Dessa värderingar återspeglas varje dag i Anfras verksamhet.

roligt

Vi gillar att arbeta och det märks. Humor tar ofta en orimlig mängd tid och resurser i anspråk för att göra arbetet roligt och effektivt i en positiv atmosfär.

Öppenhet

Vårt öppna förhållningssätt återspeglas bland annat i det faktum att våra kundrelationer är kontinuerliga. Vi är öppna inom företaget och gentemot våra kunder. Vi är rättvisa när vi föreslår lösningar som är lämpliga för kunden. Vi vill höra deras feedback på vårt arbete så att vi kan förbättra oss.

Styvhet

Vi är solida som betong eftersom vi har finslipat våra verksamhetsmodeller så att de är effektiva på alla sätt. Detta gynnar först och främst kunden - slutresultatet är av hög kvalitet och levereras i tid. Detta återspeglas också i vår förmåga att hålla våra löften och vår raka inställning till feedback.

Vård

Vi tar hand om våra kunder och varandra. Arbetssäkerheten är viktig för oss, och därför ser vi till att utrustning och verktyg är av hög kvalitet och att arbetsmetoderna är säkra. Vi bryr oss också om kvaliteten på vårt arbete, våra kunders framgång och den miljömässiga och sociala hållbarheten i vår verksamhet.

SÄKERHET OCH ANSVAR

Säkerheten i arbetet är av största vikt

Det är viktigt för oss att arbetssäkerheten är obehindrad i våra projekt. Vi erbjuder säkerhetsutbildning och ser till att arbetet alltid utförs med rätt verktyg och rätt utrustning.

Vi arbetar i enlighet med ISO 45001-standarden för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Säkerheten upprätthålls på arbetsplatserna i enlighet med de riktlinjer som krävs, i samarbete med våra kunder. Vi eliminerar riskfaktorer på arbetsplatserna genom kontinuerlig övervakning och bedömning.

Med dessa åtgärder har vi höjt vår arbetssäkerhet till en utmärkt nivå!

DNV_FI_ISO_9001_ISO_45001_col
A-perustus-rekrytointi-hero
A-perustus-Vastuullisuutta

Att bygga bra på ett ansvarsfullt sätt

Vi agerar på ett ansvarsfullt sätt gentemot miljön, samhället, vår personal och våra partner. Genom att agera på ett etiskt hållbart sätt ser vi till att vi bygger gott nu och i framtiden.
Det är också ett ansvar att vårt arbete klarar av att stå sig i de hårda väderförhållandena i Finland.

ANFRA i siffror

Dessa siffror återspeglar omfattningen av vår verksamhet.

Vi använder oss av

130

yrkesmässigt
Omsättning

38 M€

år 2022

Verksamheter

2015

sedan

Över

210

byggarbetsplatser per år

Kontakta

sv_SESvenska