BETONG

projekt

Betongkonstruktioner av hög kvalitet kräver starka yrkeskunskaper och erfarenhet, som vi har samlat på oss genom våra många projekt genom åren.

Vi tillhandahåller platsgjutna betongkonstruktioner, t.ex. fundament, betongramar, skyddsrum och golv. Vi utför även strukturell utformning på plats vid behov.

Hallar och kommersiella byggnader

lokaler

Vi erbjuder platsgjutna konstruktioner och golv för alla typer av hallbyggnationer och olika produktionsanläggningar. Strukturell konstruktion kan också ingå.

betonirakentaminen toimitilarakentaminen
betonirakentaminen julkisrakentaminen

Förskolor, skolor och vårdinrättningar

Offentliga
projekt

Vi har erfarenhet av att genomföra en mängd olika offentliga byggnader, från förskolor till skolor och vårdinrättningar. Vi kan också integrera markarbeten i grundläggningen, vilket vanligtvis gör byggandet effektivare.

Våra tjänster omfattar rådgivning, strukturell planering, genomförande och utrustning av S1-klassiga skyddsrum i hela Finland.

Ett brett utbud av tjänster för husbyggare

bostads
projekt

Vi betjänar byggföretag från ett enskilt grundläggningsprojekt till ett komplett paket, inklusive konstruktionsdesign och betongarbete med material. Vi kan också erbjuda pålning och installation av hålplattor enligt kundens behov.

Våra tjänster omfattar rådgivning, planering, genomförande och utrustning av skyddsrum av S1-klass i hela Finland.

betonirakentaminen asuntorakentaminen
betonirakentaminen väestönsuoja kerrostalossa

Befolkningsskydd och skyddsprodukter

SKYDDSRUM

Vi tillhandahåller alla tjänster i samband med genomförandet av S1-klassiga skyddsrum för civilskydd. För bästa och mest kostnadseffektiva resultat ska du involvera Anfra redan från början av skyddsrummets utformningsprocess.
Vår helhetslösning omfattar rådgivning, konstruktionsplanering, genomförande, utrustning och inspektion av skyddsrum av S1-klass i hela Finland.
Genomförandet av befolkningsskydd är en strikt reglerad verksamhet. Vi har också utmärkt expertis när det gäller kraven i den relevanta lagstiftningen.
Vi erbjuder ett enda pris som täcker hela projektet från design till genomförande.

Referenser - betongkonstruktion

Yara

Skyddsbassäng för fosforsyrabehållare och behållarfundament

Kontakta oss

Lämna dina kontaktuppgifter

Är ett nytt projekt på gång? Är det något du funderar på angående ditt projekt? Lämna dina kontaktuppgifter så hör våra experter av sig till dig.