Metsä Group förlitar sig på A-foundation

A-Perustus har varit starkt involverad i Metsä Groups projekt för bioproduktfabriken i Kemi. Samarbetet mellan företagen har varit mycket smidigt och har stärkt A-Perustus ställning som en stark expert på industriellt byggande.

A-stiftelse med stark anknytning till sågverksindustrin

A-Perustus har redan varit involverad i flera projekt inom sågverksindustrin, som har omfattat strukturell design, civilingenjörskonst och betongkonstruktion. Dessa har fört med sig en stark kunskap om hur man tar hänsyn till sågverkens särdrag.

A-PERUSTUS OY OCH METSÄ FIBRE UNDERTECKNAR ETT NYTT AVTAL FÖR DEN FRAMTIDA BIOPRODUKTFABRIKEN I KEMI

A-Perustus Oy ja Metsä Fibre sopimukseen rikkihappolaitoksen ja jätevesipumppaamon paikallavalutöistä Kemin tulevalle biotuotetehtaalle

A-Perustus Oy och Metsä Fibre undertecknar ett avtal om svavelsyraanläggningen och pumpstationen för avloppsvatten för den framtida bioproduktfabriken i Kemi. Under de senaste åren har A-Perustus Oy stärkt sin roll som en stark industriell aktör. Detta är företagets tredje kontrakt för anläggningen för bioproduktfabriken i Kemi. Tidigare har företaget utfört industrikontrakt vid Hanhikivi kärnkraftverk, SSAB, Outokumpu stålverk, Stora Enso, Kemira och flera sågverk.

Lämna dina kontaktuppgifter

Är ett nytt projekt på gång? Är det något du funderar på angående ditt projekt? Lämna dina kontaktuppgifter så hör våra experter av sig till dig.