Vindkraft

projekt

Anfra genomför byggandet av vindkraftverk
med det leveransinnehåll som kunden önskar i hela Finland.

Företaget har många års erfarenhet av att bygga infrastruktur för vindkraftverk från början till slut. Anfra har genomfört följande
jordarbeten och betongkonstruktioner för transformatorstationer i flera vindkraftparker. 

Mångsidigt

innehåll

Vårt leveransinnehåll omfattar till exempel:

Kontakta oss och fråga våra experter om rätt innehåll för ditt projekt!

Vi är medlemmar i Finlands vindkraftsförening.

stylogo

Anfras verksamhet bygger på kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och på hälso- och säkerhetsledningssystemet ISO 45001.

Jani Ilvesluoto

Expertförsäljning

Vindkraft

040 057 2048
jani.ilvesluoto@anfra.fi

Kontakta