SKYDDSRUM FÖR ALLMÄNHETEN

(Skyddsrum erbjuds för tillfället endast i Finland)

Anfra tillhandahåller alla tjänster i samband med konstruktion, utformning och utrustning av skyddsrum av S1-klass. Det bästa sättet att säkerställa ett smidigt och kostnadseffektivt projekt är att involvera oss redan på planeringsstadiet. Att bygga och utrusta skyddsrum är en mycket reglerad verksamhet och vi är experter på området.

Vi genomför effektivt

upp till 10% från de finska befolkningshemmen

Som en erfaren specialist på byggande av skyddsrum kan vi agera snabbt. Våra gjutgods är klara på så lite som fem arbetsdagar.

Vi har byggt skyddsrum sedan 2015 och bygger för närvarande cirka 10% av Finlands skyddsrum. Vi är också medvetna om skillnaderna i tolkningen av kraven från en plats till en annan, eftersom vi har byggt skyddsrum för tiotals platser.

Våra tjänster omfattar även utrustning av skyddsrummet, mätning av skyddsrummets täthet och inspektionsrapport.
Vi hjälper gärna våra kunder med konstruktionslösningar och den byråkrati som är förknippad med byggandet av skyddsrum. Därför är det ett kostnadseffektivt alternativ för byggherren att involvera Anfra redan på planeringsstadiet.

För våra årliga avtalskunder har vi tillhandahållit exakta prislistor för genomförandet av räddningstjänsten, oavsett plats och syfte. Vår expertis inom byggandet av civilskydd kan också tillämpas på andra betongbyggnadsprojekt. Våra montörer har också erfarenhet av att bygga andra betongbunkrar. Till exempel kan en vattentät sprinklerbassäng enkelt byggas med samma teknik.

en värld av värderingar

- REDO PÅ EN GÅNG

När man bygger skyddsrum rekommenderar Anfra alltid att man beställer ett komplett paket från samma entreprenör, eftersom det oftast är den enklaste och mest kostnadseffektiva lösningen för kunden. 

Planer för betongkonstruktioner

Strukturell utformning och beräkning av skyddsrum med erfarenhetens kvalitet och förtroende.

Betongkonstruktioner i platsgjuten betong

Grundläggning, golv, väggar, valv och plattor på plats.

Gjutningar och ritningar

Ventilationskanaler och andra genomföringar, dörrar och luckor i offentliga skyddsrum.

Paket efter leverans

I eftermarknadspaketet ingår installation av lagstadgad krisutrustning och beslag samt läckagemätning.

FÖRDELAR MED LOKAL GJUTNING.

Det finns många fördelar med att införa ett befolkningsskyddssystem i form av Anfras fasta kast. I ett och samma paket får du kostnadseffektivitet, effektiv konstruktionsplanering, utförande av alla konstruktioner från grunden och uppåt samt gjutningar med placeringsritningar. Dessutom utrustar vi skyddsrummet fram till färdigställandet.

Gjutning på plats gör det lättare att samordna och schemalägga arbetet i enlighet med platsens behov. Betonggjutning av ytterväggar, valv och plattor sker i en och samma omgång, vilket garanterar sömlösa och läckagesäkra konstruktioner. Vår förman tar hand om alla beställningar och arbetsorganisation.

Arbetssteg

Konstruktionserfarenhet av mer än 100 civilskyddssystem av S1-klass. Vi erbjuder kostnadseffektiv design som sparar både kunden och miljön.

Den mest kostnadseffektiva metoden är att använda en förstärkt golvplatta som grund, om marken tillåter det. Våra installatörer formar, armerar och betongar golvet. Vi samordnar också kundens dränering och andra VVS-arbeten med installationsarbetet. Golvet gjuts vanligen den dag då arbetet inleds.
Dagen efter gjutningen av golvet börjar vi med gjutning av väggar och valv, montering av gjutgods och förstärkning. Efter väggförstärkningen dubbleras väggformarna och formarna förses med ledstänger och en gångväg för valvarbetet. Om det krävs inspektioner av armeringen kommer vi att planera in dem så snart arbetet börjar. Om valvet behöver fästelement för bultgrupper eller liknande konstruktioner installeras de på plats under gjutnings- och förstärkningsarbetet, noggrant dimensionerade.

När formen är helt färdig och armerad börjar betonggjutningen. Betonggjutning sker samtidigt för ytterväggarna, valvet och slumpen. Denna arbetsmetod har visat sig fungera oberoende av årstid, med hundratals skyddsrum i drift.

Efter betonggjutningen demonterar vi snabbt de yttre gjutformarna så att det övriga byggnadsarbetet på platsen kan fortsätta. Vid kallt väder använder vi fläktar, betonghärdningskablar och bra väderskydd för att bibehålla värmen. Betonghärdningsreaktionen genererar också värme och dagen efter gjutningen är skyddsrummet tropiskt, även om det är iskallt ute. Valvets formbrottsstyrka kontrolleras alltid genom en separat termisk övervakning av betongen.
När arbetet är klart städar vi upp platserna, slipar de gjutna sömmarna och överlämnar platsen till kunden. Betongprotokoll och andra nödvändiga dokument ingår naturligtvis också i leveransen.

LOKALA MYNDIGHETER

FÖRDELARNA MED RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Tiiveys

Konstruktionerna är vattentäta, eftersom det inte finns några lödda fogar (på vissa platser är det till och med förbjudet med prefabricerade konstruktioner för att garantera vattentätheten).

Hastighet

I bästa fall kan vi ha skyddsrummet på plats inom fyra arbetsdagar, vanligtvis inom 1-3 veckor.

Bred redaktionellt innehåll

Vid behov kan vi också utföra alla andra betongkonstruktioner på platsen, inklusive konstruktionsdesign.

Exakt prissättning

I prefabricerade skyddsrum är grunden och golvet en större utmaning på grund av prefabriceringstekniken och lämnas vanligtvis till kunden. Vid prisjämförelser bör man därför se till att byggkostnaderna för ett prefabricerat skyddsrum är korrekt beräknade. Vi hjälper dig gärna att göra en jämförelse.

SKYDD AV ALLMÄNHETEN

I ENLIGHET MED KRAVEN

Skyddsrum byggs för att skydda människor från katastrofer. Det är därför viktigt att de byggs på ett professionellt sätt. Skyldigheten att bygga ett skyddsrum bestäms av byggnadens storlek, dess avsedda användning och antalet personer i den.

Fakta om skyddshem

Byggandet av offentliga skyddsrum regleras av lagar och förordningar, men på lokal nivå styrs och övervakas byggandet och planeringen av regionala räddningstjänster och kommunala byggnadstillsynsmyndigheter. Det är viktigt att alltid rådgöra med de lokala myndigheterna först när man bygger (SPEK, 2016).

(Räddningslagen 379/2011, SPEK, 2016)

- Skyldigheten att bygga ett offentligt skyddsrum uppstår när våningsytan för en grupp byggnader för boende, arbete eller vistelse är minst 1200 m.2. För industri-, produktions-, lager- och monteringsbyggnader gäller skyldigheten att bygga ett räddningstjänstsystem när våningsytan är minst 1 500 meter.2. I räddningslagen anges undantag från dessa gränser.

- Det faktiska skyddsutrymmet i ett offentligt skyddsrum måste alltid vara minst 20 m.2. Själva skyddsrummet omfattar dock inte barriärrummet eller tältet eller de tekniska rummen (maskinrum och kontrollrum), för vilka ytterligare utrymme alltid måste tillhandahållas. I praktiken är det minsta skyddsrum som kan byggas 24 m2 (skyddat område 20 m2 , överdragsduk 2,5 m2 och 1 IV-installation 1,5 m2)

- Väggen och valvet ska vara av minst 300 mm stark armerad betong. Skyddsrummets golv ska ha en strukturell tjocklek på minst 150 mm. Rumshöjden skall vara minst 2 300 mm.

- Det är inte obligatoriskt med en vattenpost i skyddsrummet, men den måste finnas i omedelbar närhet av skyddsrummet (vissa undantag finns).

- De mest kostnadseffektiva konstruktionslösningarna kan uppnås genom att använda teorin om sträckspänning vid hållfasthetsberäkningar.

Skyddsrummet kan användas i fredstid, men måste kunna tas i bruk som skyddsrum inom 72 timmar. För att säkerställa att skyddsrumsutrustningen fungerar ska skyddsrummen inspekteras och underhållas vart tionde år (dekret 506/2011).

I skolor, förskolor och servicehem används skyddsrummen ofta som sociala lokaler, tvättstugor och förvaringsutrymmen, ibland även som undervisningslokaler. I hotell- och idrottsanläggningar används skyddsrum ofta som gym, omklädningsrum eller förvaringsutrymmen för utrustning. I bostadsprojekt är den överlägset vanligaste användningen i fredstid för lägenhetsspecifik burförvaring. Civila skyddsrum som inte används alls i fredstid är redan sällsynta. I dagligt tal kallar många människor dessa anläggningar för bombskydd.

Finland har sedan 1958 förberett sig för ett systematiskt skydd av människor och egendom i krissituationer. Beredskapen har gjorts genom att bygga moderna civila skyddsrum och funktionella skyddsrum under normala förhållanden. (PESK, 2016)

De skyddsrum som byggs idag skyddar mot strålning, giftiga ämnen, kollaps och effekterna av vapen. Biologiska och kemiska stridsmedel filtreras också väl av filtermaterialet i moderna filter. (Befolkningsskydd, HelsingforsTurvalet 2019)

Källor

  • Planering och byggande av ett räddningshus av S1-klass, Räddningstjänstförbundet (SPEK), 2016
  • Räddningslagen 379/29.4.2011, läst 13.5.2019
  • Inrikesministeriets förordning om tekniska krav för skyddsrum för civilförsvaret och underhåll av skyddsrumsutrustning för civilförsvaret 506/2011 10.5.2011, läst 13.5.2019
  • Riktlinjer för utformning av offentliga skyddsrum, 2006, Uleåborgs stads byggnadstillsyn, skapad 13.5.2019
  • Befolkningsskydd, HelsinkiTurva 2018, Helsingfors stad, skapad 13.5.2019

Expertförsäljning

Klaus Lahti

044 758 3383
klaus.lahti@anfra.fi

Kontakta

sv_SESvenska