Stationer

ett kontrakt från en toppexpert

Transformatorstationer ansluter energi till nätet och säkerställer nätets säkerhet och trygghet.

Anfra är en pålitlig entreprenör för byggande och anläggningsarbeten av transformatorstationer av alla storlekar. Leveransinnehållet i kontrakten anpassas flexibelt till kundens behov.

Mångsidigt

innehåll

Utöver de prefabricerade betongkonstruktionerna för transformatorstationen kan leveranserna omfatta följande produkter och tjänster.

Kontakta oss och fråga våra experter om rätt innehåll för ditt projekt!

Vi är verksamma inom byggande och anläggningsarbeten av transformatorstationer i Finland, Sverige och Norge.

Anfras verksamhet grundar sig på följande ISO 9001 -kvalitetsledningssystem, ISO 45001 -ett system för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och ISO 14001 miljöledningssystem.

Expertförsäljning

Tomi Puoskari

Verkställande direktör

040 846 1974
tomi.puoskari@anfra.fi

Kontakta