VÄESTÖNSUOJIEN

HUIPPUAMMATTILAINEN

Anfra tarjoaa kaikki S1-luokan väestönsuojien rakentamiseen, suunnitteluun ja varustamiseen liittyvät palvelut. Sujuvan ja kustannustehokkaan projektin saa varmimmin ottamalla meidät mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Väestönsuojien rakentaminen ja varustelu ovat tarkasti säädeltyä toimintaa, ja me olemme siinä alan huippuasiantuntijoita.

Toteutamme tehokkaasti

jopa 10% Suomen väestönsuojista

Kokeneena väestönsuojien rakentamisen asiantuntijana kykenemme nopeaan toimintaan. Toteuttamamme valu on valmis jopa viidentenä työpäivänä.

Olemme rakentaneet väestönsuojia paikallavaluna vuodesta 2015 lähtien ja nykyisellään rakennamme noin 10% Suomen väestönsuojista. Tunnemme lisäksi paikkakuntakohtaiset tulkintaerot vaatimusten suhteen, sillä olemme toteuttaneet väestönsuojia kymmenille paikkakunnille.

Toimitukseemme sisältyy myös väestönsuojan varustelu, tiiveysmittaus ja tarkastuspöytäkirja.
Autamme asiakkaitamme mielellämme väestönsuojien rakenneratkaisujen ja niiden rakentamiseen liittyvän byrokratian hoitamisessa. Siksi rakentajalle on kustannustehokas vaihtoehto ottaa Anfra mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Vuosisopimusasiakkaillemme olemme antaneet tarkat hinnastot, joilla toteutamme väestönsuojat kohteesta ja sijainnista riippumatta. Osaamistamme väestönsuojien toteuttamisessa voi hyödyntää muussakin betonirakentamisessa. Asentajamme ovat tottuneet myös muiden betonibunkkereiden tekoon. Samalla tekniikalla on helppo toteuttaa muun muassa vesitiivis sprinkleriallas.

arvomaailma

– KERRALLA VALMIS

Väestönsuojien rakentamisessa Anfra suosittelee aina kokonaispaketin tilaamista samalta toimijalta, sillä se on yleensä tilaajan kannalta vaivattomin ja kustannustehokkain ratkaisu. 

Betonirakenne-suunnitelmat

Väestönsuojien rakennesuunnittelu ja rakennelaskenta laadukkaasti kokemuksen tuomalla varmuudella.

Betonirakenteet paikallavaluna

Perustukset, lattiat seinät, holvi ja sortumalaatta paikallavalettuna.

Valuosat ja sijoittelupiirustus

Väestönsuojien ilmanottoputkistot ja muut läpiviennit sekä ovet ja luukut.

Jälkitoimitus- paketti

Jälkitoimituspaketti sisältää lakisääteiset kriisinajan laitteet ja varusteet asennettuina sekä tiiveysmittauksen.

PAIKALLAVALUN EDUT

Väestönsuojan toteuttamisessa Anfran paikallavaluna on monia hyötyjä. Samassa paketissa tulee kustannustehokkuus, tehokkaat rakennesuunnitelmat, kaikkien rakenteiden toteutus perustuksista alkaen sekä valuosat sijoituspiirustuksineen. Lisäksi varustelemme väestönsuojan valmiiksi saakka.

Paikallavalu helpottaa työvaiheiden yhteensovittamista ja aikatauluttamista työmaan tarpeet huomioiden. Ulkoseinien, holvin ja sortumalaatan betonointi hoidetaan yhdessä erässä, mikä takaa saumattomat ja tiiviit rakenteet. Työnjohtajamme hoitaa kaikki tavarantilaukset ja työn organisoinnin.

Työvaiheet

Yli sadan S1-luokan väestönsuojan suunnittelukokemus. Teemme kustannustehokkaan suunnittelun, joka tuo säästöä sekä asiakkaalle että ympäristölle.

Kustannustehokkainta on käyttää perustuksena maapohjan salliessa reunavahvisteista lattialaattaa. Asentajamme muotittavat, raudoittavat ja betonoivat lattian. Asennustyön yhteyteen sovitamme tilaajan viemäröintiasennukset ja muut putkityöt. Yleensä lattia valetaan jo työn aloituspäivänä.
Lattiavalua seuraavana päivänä aloitamme seinä- ja holvimuotitukset, valuosien asennukset ja raudoitukset. Seinäraudoitusten jälkeen seinämuotit tuplataan ja muottiin rakennetaan kaiteet ja kulkutie holvityöskentelyä varten. Mikäli raudoituskatselmuksia tarvitaan, annamme niille aikataulut heti töitä aloitettaessa. Mikäli holville tulee pulttiryhmiä tms. liittyviä rakenteita varten tarvittavia kiinnikkeitä, asennetaan ne muotitus- ja raudoitustöiden yhteydessä mittatarkasti paikalleen.

Kun muotti on täysin valmis ja raudoitettu, aloitetaan betonointi. Betonointi suoritetaan samalla kertaa ulkoseinille, holville ja sortumalaatalle. Tämä työjärjestys on todettu toimivaksi vuodenajasta riippumatta satojen väestönsuojien kokemuksella.

Betonoinnin jälkeen puramme ulkomuotit ripeästi pois, jotta kohteen muut rakennustyöt pääsevät jatkumaan. Kylmillä keleillä käytämme lämmön ylläpitämiseen puhaltimia, betoninkovetuskaapeleita ja hyvää säänsuojausta. Betonin lujittumisreaktio tuottaa myös lämpöä ja valua seuraavana päivänä väestönsuojassa on trooppiset olosuhteet, vaikka ulkona olisi pakkasta. Holvin muotinpurkulujuus varmistetaan aina erillisellä betonin lämpöseurannalla.
Työn valmistuttua siistimme paikat, hiomme muottisaumojen valupurseet ja luovutamme kohteen asianmukaisesti tilaajalle. Betonointipöytäkirjat ja muut tarvittavat dokumentit kuuluvat myös luonnollisesti toimitussisältöön.

PAIKALLAVALETUN

VÄESTÖNSUOJAN EDUT

Tiiveys

Rakenteiden tiiveys saadaan varmistettua, sillä juotettavia työsaumoja ei jää (joissain kohteissa vesitiiveyden varmistamiseksi elementtirakenteet on peräti kielletty).

Nopeus

Nopeimmillaan saamme väestönsuojan toteutettua paikallavaluna 4 työpäivässä, yleensä noin 1-3 viikossa.

Laaja toimitussisältö

Tarvittaessa pystymme toteuttamaan kohteen kaikki muutkin betonirakenteet rakennesuunnitelmineen.

Tarkka hinnoittelu

Elementtirakenteisissa väestönsuojissa perustukset ja lattia ovat elementtitekniikasta johtuen haastavampia toteuttaa ja jäävät yleensä tilaajan hoidettavaksi. Hintavertailussa tuleekin olla tarkkana siinä, että elementtirakenteisen väestönsuojan työmaakulut tulee laskettua oikein. Autamme mielellämme vertailun tekemisessä.

VÄESTÖNSUOJAT

VAATIMUSTEN MUKAAN

Väestönsuojat rakennetaan turvaamaan ihmisiä erilaisilta katastrofeilta. Sen vuoksi on tärkeää, että ne toteutetaan ammattitaitoisesti. Väestönsuojan rakentamisvelvoite määräytyy rakennuksen koon, käyttötarkoituksen ja henkilömäärän mukaan.

Faktaa väestönsuojista

Väestönsuojien rakentamista säädellään laeilla ja asetuksilla, mutta paikallistasolla rakentamista ja suunnittelua ohjaavat ja valvovat alueelliset pelastuslaitokset ja kunnalliset rakennusvalvontaviranomaiset. Rakentamisessa on tärkeää kääntyä aina ensisijaisesti paikallisten viranomaisten puoleen. (SPEK, 2016)

(Pelastuslaki 379/2011, SPEK, 2016)

– Väestönsuojan rakentamisvelvoite syntyy, kun asumiseen, työskentelyyn tai oleskeluun rakennettavan rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1200 m2. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuojan rakentamisvelvoite syntyy kerrosalan ollessa vähintään 1500 m2. Pelastuslaissa on lueteltu poikkeavuuksia yllämainittuihin rajoihin liittyen.

– Väestönsuojan varsinaisen suojatilan tulee aina olla vähintään 20 m2. Varsinaiseen suojatilaan ei kuitenkaan lueta sulkuhuonetta tai -telttaa, eikä teknisiä tiloja (konehuoneet ja valvomo), joita varten on aina varattava lisää pinta-alaa. Käytännössä pienin rakennettava väestönsuoja on 24 m2 (suoja-ala 20 m2 , sulkuteltta 2,5 m2 ja 1 IV-laitteisto 1,5 m2)

– Seinän ja holvin tulee olla vähintään 300 mm vahvaa teräsbetonia. Väestönsuojan lattioissa rakennevahvuuden tulee olla vähintään 150 mm. Huonekorkeuden tulee olla vähintään 2300 mm.

– Vesipiste ei ole pakollinen väestönsuojan sisällä, mutta se tulee löytyä väestönsuojan välittömästä läheisyydestä (joitakin poikkeuksia olemassa).

– Kustannustehokkaimmat rakenneratkaisut saadaan aikaan hyödyntämällä lujuuslaskennassa myötöviivateoriaa.

Väestönsuoja saa olla rauhanajan käytössä, mutta se on voitava ottaa väestönsuojakäyttöön 72 tunnin aikana. Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi väestönsuojat tulee tarkastaa ja huoltaa 10 vuoden välein. (Asetus 506/2011)

Kouluissa, päiväkodeissa ja palvelutaloissa väestönsuojatilat on usein otettu käyttöön sosiaali-, pesu- ja varastotiloina, toisinaan jopa opetustiloina. Hotelli- ja liikuntapaikkahankkeissa väestönsuojat toimivat usein kuntosaleina, pukutiloina tai välinevarastoina. Asuntohankkeissa selkeästi yleisin rauhanajan käyttötarkoitus on huoneistokohtaiset häkkivarastot. Täysin vaille rauhanajan käyttöä jäävät väestönsuojat ovat jo harvinaisuuksia. Arkikielessä moni käyttää tiloista nimitystä pommisuoja.

Suomessa on varauduttu systemaattiseen ihmisten ja omaisuuden suojaamiseen kriisitilanteissa jo vuodesta 1958 lähtien. Varautumista on tehty rakentamalla nykymuotoisia väestönsuojia ja toiminnallisia suojia normaaliolojen aikana. (SPEK, 2016)

Nykyään rakennettavat väestönsuojat antavat käyttökuntoon laitettuna suojan säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta, sortumilta ja asevaikutuksilta. Myös biologiset ja kemialliset taisteluaineet suodattuvat hyvin nykyaikaisten suodattimien suodatinmateriaaliin. (Väestönsuojat, HelsinkiTurva 2019)

Lähteet

  • S1-luokan väestönsuojan suunnittelu ja rakentaminen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö(SPEK), 2016
  • Pelastuslaki 379/29.4.2011, luettu 13.5.2019
  • Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011 10.5.2011, luettu 13.5.2019
  • Väestönsuojan suunnitteluohjeita, 2006, Oulun kaupungin rakennusvalvonta, luettu 13.5.2019
  • Väestönsuojat, HelsinkiTurva 2018, Helsingin kaupunki, luettu 13.5.2019
Jätä yhteystietosi

Onko uusi hanke tulossa? Mietityttääkö projektissasi jokin asia? Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ovat yhteydessä.