Integritetspolicy

1.Den personuppgiftsansvariges namn:

Marika Vänttilä
Företag: Anfra Oy
Företagsnummer: 2679234-1
Linnunrata 14
90440 Kempele

E-postadress: marika.vanttila@anfra.fi

2.Den person/det företag som ansvarar för registret:

Marika Vänttilä
0407270501
marika.vanttila@anfra.fi

3.Namnet på registret

Anfra Oy:s personliga kontaktregister.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Kontaktuppgifterna för personen i registret används för Anfra Oy:s marknadsföringsverksamhet och information.

4.Syftet med registret

De insamlade personuppgifterna används för: autentisering av kunder och åtkomsthantering. Kundåtkomst och användning av kunduppgifter för att hantera kundens åtkomst och användning av kundens konto.

5.Grunderna för insamling och behandling av uppgifter

Kunduppgifter samlas in och behandlas med kundens samtycke eller för att genomföra ett avtal med kunden.

6.Datainnehåll i registret

Företagsnamn, företagsnummer, e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress och namn.

7.Lagringstid för uppgifter

Personuppgifterna sparas så länge som de behövs för att genomföra avtalet med kunden eller för att utveckla kundservicen.

8.Regelbundna informationskällor

De uppgifter som samlas in i registret är: från personen själv. Från register som förs av offentliga myndigheter inom lagens gränser (t.ex. ytj.fi). Uppgifter samlas också in med hjälp av analysverktyget Google Analytics.

9.Integritetspolicy

Regelbundna utlämningar och överföringar av uppgifter till ett land utanför EU eller EES. Det sker ingen regelbunden överföring av uppgifter utanför företaget. Vissa tredjepartsleverantörer av tjänster eller programvara som används av företaget kan lagra uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10.Användning av cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på en användares dator och som gör det möjligt för webbplatsoperatören att identifiera frekventa besökare på webbplatsen, underlätta deras inloggning och göra det möjligt att sammanställa samlad information om besökarna. Denna feedback gör det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra innehållet på vår webbplats. cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. vi använder dem för att ge våra kunder information och tjänster som är anpassade till deras individuella behov. Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovanstående information via cookies kan man i de flesta webbläsare inaktivera cookie-funktionen. Detta görs vanligtvis via webbläsarens inställningar. Observera dock att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de sidor som vi upprätthåller och de tjänster som vi tillhandahåller ska fungera korrekt.

11.Skydd av registret

Uppgifterna överförs via en SSL-skyddad anslutning. Elektroniska data skyddas av en brandvägg, användarnamn och lösenord. Tillgången till uppgifterna är begränsad till de personer inom den registeransvariga tjänsten som behöver uppgifterna för sina uppgifter.

12.Automatiskt beslutsfattande

Inga automatiserade individuella beslut (artikel 22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning) fattas.

13.Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i personuppgiftsregistret. Den skriftliga begäran om kontroll ska undertecknas och skickas till den person som ansvarar för registret.

Inspektionsrätten är kostnadsfri och utövas högst en gång per år.

Den registrerade har rätt att begära rättelse eller radering av felaktiga eller föråldrade uppgifter eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. De har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. De registrerade har rätt att återkalla sitt förhandsgodkännande av behandlingen av sina uppgifter eller att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen av deras personuppgifter. De registrerade har också rätt att motsätta sig att deras uppgifter används för direkt marknadsföring.

Kontakta

Anfra Oy (företagsnummer: 2679234-1) Kempele
Marika Vänttilä, dataskyddsombud, svarar på frågor om dataskydd..
Du kan skicka ett e-postmeddelande till marika.vanttila@anfra.fi